Chọn tuần lễ:  
Chọn loại lịch:
 1. Lịch chung của Khoa
 2. Thời gianNội dungThành phầnĐịa điểmGhi chú
  Thứ Hai 30/11/2020
  07:00 -> 09:00 Họp trước khi đánh giá AUN Toàn bộ Giảng Viên Khoa HTTT Phòng 102
 3. Lịch của BI-LAB
 4. Thời gianNội dungThành phầnĐịa điểmGhi chú
 5. Lịch Tiếp Sinh Viên
 6. Thời gianNội dungThành phầnĐịa điểmGhi chú
  Thứ Tư 02/12/2020
  08:00 -> 11:00 Hẹn gặp Sinh viên kiểm tra tiến độ NCKHSV

  Thầy Trần Duy Thanh

  Nhóm Sinh Viên tham gia NCKH

  Văn phòng Khoa HTTT Đăng ký