Chọn tuần lễ:  
Chọn loại lịch:
 1. Lịch chung của Khoa
 2. Thời gianNội dungThành phầnĐịa điểmGhi chú
  Thứ Hai 21/09/2020
  08:00 -> 12:00

  Họp Khoa HTTT

  kiểm tra tiến độ AUN

  Toàn bộ GV Khoa HTTT B2.403 bổ sung minh chứng
 3. Lịch của BI-LAB
 4. Lịch Tiếp Sinh Viên